GTranslate

Slovenian English French German Italian Spanish

Naši raziskovalni projekti

Nevarni odpadki (2015/16)

Naš projekt pripomore k boljšemu ločevanju nevarnih odpadkov, kot so spreji, lepila in kozmetika.

Temo smo izbrali zato, ker je izmed vseh odpadkov za ločevanje nevarnih odpadkov še najmanj poskrbljeno.

ANALIZA IN METODE DELA

- Voden ogled Komunale Koper in celega procesa zbiranja ter ločevanja smeti
- Voden ogled čistilne naprave
- Priprava ankete za posameznike in podjetja (frizerski saloni)
- Obisk frizerskih salonov na terenu
- Sodelovanje s šolami in Komunalo

Ugotovitve raziskave:
- Za nevarne odpadke ni posebnega zabojnika
- Nevarne odpadke je potrebno odpeljati v zbirni center
- Nevarnih odpadkov jih je več kot smo mislili
- za nekatere je že poskrbljeno: baterije, zdravila, elektr. naprave
- Nastali nevarni komunalni odpadki v 2014 v Sloveniji: 6800 ton oz. 3,3 kg na prebivalca

Rezultat ankete:
Vsi so pripravljeni posebej ločevati nevarne odpadke, če je zagotovljen odvoz.

NAŠA REŠITEV: AKCIJA ZBIRANJA LEPIL, SPREJEV IN KOZMETIKE

Predstavitev na STŠKanto za nevarne odpadke smo postavili na našo šolo OŠ Koper, na Srednjo tehniško šolo in pri nekaj frizerskih salonih. Poskrbeli smo za obvestila in izvedli številne predstavitve. S Komunalo Koper smo se dogovorili za odvoz.

Rezultat: Ločevanje nevarnih odpadkov je lažje in dostopno.

OBSTOJEČE REŠITVE

- Zbiranje baterij in tonerjev v trgovinah in šolah, zdravil v lekarnah
- Abecednik odpadkov Komunale Koper
- Projekt Smetko Marjetko
- Lastni odvoz nevarnih odpadkov v zbirni center
- Zbiralne akcije

PREDSTAVITVE

Predstavitev na STŠ1. Komunala Koper
2. Prijateljem in družini
3. Frizerjem, strokovnjakom in podjetnikom
4. Vodstvom šol
5. Več razredom na več šolah
6. Spletna stran in Facebook

IZZIVI

- Izbira teme
- Organizacija sestankov in akcije
- Ogromno komunikacije in načrtovanja
- Usklajevanje časa

VIRI

Strokovnjaki:
- Komunala Koper (ločevanje, postopki)
- Frizerji (ločevanje, anketa, izvedba)
- Mizar (materiali)
- Farmacevti (ločevanje, postopki)
- Univ. profesorica Anita Trnavčević (anketa)
- Podjetnik Andrej Erzetič (mobilna aplikacija za logistiko)
Knjige in članki:
- Učbenik kemije za 8. razred
- Časopis Delo in drugi
- Abecednik
Spletne strani podjetij, ki delajo z odpadki
Statistični urad: letopis
Video YouTube o nevarnosti sprejev

 

Več slik in informacij še na naši Facebook strani in med novicami.

 

Zahvaljujemo se za sodelovanje Komunali Koper, Srednji tehniški šoli Koper, Frizerskemu salonu Silva, vsem strokovnjakom in drugim, ki nam pomagajo.